บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ดู บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562ทั้งหมด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัด...

MOU กับ ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม [อ่าน : 114 ครั้ง]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัด...

MOU กับ มินิบิ๊กซี สาขาตำบลลาดใหญ่ [อ่าน : 86 ครั้ง]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัด...

MOU กับ บริษัท PAT KOL MANUFACTURING [อ่าน : 93 ครั้ง]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ดู บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562ทั้งหมด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัด...

MOU กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม [อ่าน : 83 ครั้ง]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัด...

MOU กับ สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสงคราม [อ่าน : 101 ครั้ง]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัด...

MOU กับ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม [อ่าน : 124 ครั้ง]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัด...

MOU กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ [อ่าน : 104 ครั้ง]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัด...

MOU กับ โรงพยาบาลนภาลัย [อ่าน : 91 ครั้ง]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัด...

MOU กับ บริษัทโรแยลพลัส จำกัด [อ่าน : 87 ครั้ง]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัด...

MOU กับ บริษัท บี.เค.เจ. แอดวานซ์โพรเซสส์ จำกัด [อ่าน : 103 ครั้ง]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัด...

MOU กับ บริษัทเอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด [อ่าน : 101 ครั้ง]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 10 กันยายน 2561 ดู บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 10 กันยายน 2561ทั้งหมด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิช...

MOU กับ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล) [อ่าน : 103 ครั้ง]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิช...

MOU กับ โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) [อ่าน : 90 ครั้ง]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ดู บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 17 สิงหาคม 2561ทั้งหมด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิช...

MOU กับ โรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) [อ่าน : 78 ครั้ง]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิช...

MOU กับ โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ [อ่าน : 86 ครั้ง]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิช...

MOU กับ โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) [อ่าน : 101 ครั้ง]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิช...

MOU กับ โรงเรียนวัดโคกเกตุ (เสริมสมบูรณ์วงศ์) [อ่าน : 97 ครั้ง]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิช...

MOU กับ โรงเรียนบ้านดอนจั่น (วาสน์เจริญเรือนอุทิศ) [อ่าน : 99 ครั้ง]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิช...

MOU กับ โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) [อ่าน : 83 ครั้ง]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิช...

MOU กับ โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) [อ่าน : 89 ครั้ง]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิช...

MOU กับ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ [อ่าน : 95 ครั้ง]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ดู บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561ทั้งหมด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัด...

MOU กับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม [อ่าน : 89 ครั้ง]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัด...

MOU กับ เรือนจำกลางจังหวัดสมุทรสงคราม [อ่าน : 92 ครั้ง]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัด...

MOU กับ บริษัทซิตี้ฟาร์ม อินเตอร์ฟู้ด จำกัด [อ่าน : 105 ครั้ง]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัด...

MOU กับ ร้านบุญสหะคอมพิวเตอร์ [อ่าน : 118 ครั้ง]

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ดู งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจทั้งหมด
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ดู งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทั้งหมด
งานวางแผนและงบประมาณ ดู งานวางแผนและงบประมาณทั้งหมด
งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
ส่งวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กำหนดส่งวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 232 ครั้ง]

งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

แข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทร... [อ่าน : 257 ครั้ง]

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดู งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทั้งหมด
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 81 ครั้ง]

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 76 ครั้ง]

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 212 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด