ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
อาสา

อาชีวอาสา 2560 [อ่าน : 369 ครั้ง]

อาชีวอาสา วิทยาลัยการอาชีพอัมพ...

ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน [อ่าน : 366 ครั้ง]

งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
  • การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับ ปวช.3 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับ ปวช.3 [อ่าน : 302 ครั้ง]
  • โครงการสร้างและหาประสิทธิภาพ พัฒนารถประหยัดพลังงาน Shell Eco Marathon Asis 2018 ส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพอัมพวาศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่[อ่าน : 318 ครั้ง]
บริการวิชาการ/วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ/วิชาชีพทั้งหมด
กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด