ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทั้งหมด
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจ...

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 724 ครั้ง]

ประชุมการจัดการศึกษาร่วมหลักสู...

การประชุมการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมตอนปลาย (ทวิศึกษา) วันที่ 9 มกราคม 2561 [อ่าน : 353 ครั้ง]

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา 2561...

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา [อ่าน : 349 ครั้ง]

บริการวิชาการ วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด
จังหวัดเคลื่อนที่

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ [อ่าน : 393 ครั้ง]

วิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู วิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
  • การแก้ปัญหาผู้เรียนขาดทักษะการพิมพ์ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ผู้เรียนสาขาช่างยนต์เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ขาดทักษะในการพิมพ์งาน[อ่าน : 340 ครั้ง]
กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด