ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
การแข่งขันทักษะพื้นฐานงานฝึกฝี...

การแข่งขันระดับภาคกลาง [อ่าน : 339 ครั้ง]

บริการวิชาการ/วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ/วิชาชีพทั้งหมด
งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
  • งานวิจัยในชั้นเรียนการไม่เข้าเรียน งานวิจัยชิ้นนี้เกี่ยวกับการพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียน[อ่าน : 336 ครั้ง]
กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด