ประเภท : ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

  • (26 ต.ค. 61) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชีพร้อมซอฟแวร์ฯ ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 272 ครั้ง]
  • (19 ก.ย. 61) ประกาศ เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(ห้องปฏิบัติกา... ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 309 ครั้ง]

พบข่าวทั้งหมด 2 ข่าว