ประเภท : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

  • การพัฒนาความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษา ที่มีต่อการบริหารของฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยการอาชีพอัมพว... นายพรอนันต์ สิงห์เล็ก รองผู้อำนวยการฯ[อ่าน : 19 ครั้ง]

พบข่าวทั้งหมด 1 ข่าว