ประเภท : ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัยฯ
ข่าวที่เชื่อมโยง : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน/นักศึกษา ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาการบัญชี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด แผนกเทคนิคพื้นฐาน แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ตอนรับท...

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ตอนรับท่านรองศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์ การพัฒนาก่อนแต่งตั้งรอง... [อ่าน : 178 ครั้ง]

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ตอนรับท...

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ตอนรับท่านรองจารุณี คณาจันทร์ รองผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์ การพัฒนาก่อนแต่งตั... [อ่าน : 173 ครั้ง]

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถา...

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา [อ่าน : 156 ครั้ง]

โครงการพัฒนาหลักสูตรและสร้างเค...

โครงการพัฒนาหลักสูตรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 193 ครั้ง]

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และพิธี...

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรั... [อ่าน : 171 ครั้ง]

พิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มท...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มทอง พุ่มเงิน และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเ... [อ่าน : 170 ครั้ง]

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2...

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 [อ่าน : 167 ครั้ง]

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้...

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่อง [อ่าน : 151 ครั้ง]

คณะนิเทศอาสาติดตามผลการปฎิบัติ...

คณะนิเทศอาสาติดตามผลการปฎิบัติงานสถานศึกษาคุณธรรมรอบ 4 [อ่าน : 159 ครั้ง]

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 25...

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 168 ครั้ง]

การประชุมสัมมนาสร้างความรู้ควา...

การประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และกระบวนการ PLC ในสถาน... [อ่าน : 205 ครั้ง]

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื...

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 [อ่าน : 157 ครั้ง]

โครงการ FIX IT CENTER THAILAND...

โครงการ FIX IT CENTER THAILAND 4.0 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ [อ่าน : 179 ครั้ง]

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน...

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 192 ครั้ง]

โครงการสร้างองค์ความรู้ความเข้...

โครงการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี [อ่าน : 223 ครั้ง]

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร...

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 214 ครั้ง]

Shell Eco Marathon Asia 2018

Shell Eco Marathon Asia 2018 [อ่าน : 281 ครั้ง]

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นั...

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [อ่าน : 406 ครั้ง]

การประชุมรายงานความก้าวหน้าและ...

การประชุมรายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมปี2560 [อ่าน : 227 ครั้ง]

รับการนิเทศติดตามวิทยาลัยคุณธร...

รับการนิเทศติดตามวิทยาลัยคุณธรรม รอบ3 [อ่าน : 227 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 64 ข่าว