ประเภท : การเข้าศึกษาต่อวิทยาลัย
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

 • (17 ม.ค 65) ประกาศ เรื่อง เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ระบบทวิภาคี ภ... ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 158 ครั้ง]
 • (17 ม.ค 65) ประกาศ เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา เพิ่มเติม)... ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 80 ครั้ง]
 • (22 ก.พ 64) ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา (รอบโควตา) ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ... ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 187 ครั้ง]
 • (11 เม.ย. 62) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.และ ปวส. สำหรับผู้มีงานทำ... ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 586 ครั้ง]
 • (20 มี.ค. 62) ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษากรณีพิเศษ(โควต้า)ที่ได้รับการคัดเลือกในการเข้าศึกษาต่อ ระ... ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 310 ครั้ง]
 • (30 ม.ค. 62) ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบทวิภาคี(สำหรับผู้มี... ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 496 ครั้ง]
 • (07 ม.ค. 62) ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 421 ครั้ง]
 • (17 ก.ย. 61) ประกาศ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนและเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 338 ครั้ง]
 • (11 พ.ค. 61)ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. สำหรับผู้มี... ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 669 ครั้ง]
 • ประกาศ เรื่องพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ -[อ่าน : 381 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทโควตา ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 449 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 638 ครั้ง]

พบข่าวทั้งหมด 12 ข่าว