ประเภท : การเข้าศึกษาต่อวิทยาลัย
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

  • (22 ก.พ 64) ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา (รอบโควตา) ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ... ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 31 ครั้ง]
  • (11 เม.ย. 62) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.และ ปวส. สำหรับผู้มีงานทำ... ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 432 ครั้ง]
  • (20 มี.ค. 62) ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษากรณีพิเศษ(โควต้า)ที่ได้รับการคัดเลือกในการเข้าศึกษาต่อ ระ... ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 172 ครั้ง]
  • (30 ม.ค. 62) ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบทวิภาคี(สำหรับผู้มี... ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 376 ครั้ง]
  • (07 ม.ค. 62) ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 296 ครั้ง]
  • (17 ก.ย. 61) ประกาศ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนและเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 233 ครั้ง]
  • (11 พ.ค. 61)ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. สำหรับผู้มี... ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 546 ครั้ง]
  • ประกาศ เรื่องพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ -[อ่าน : 251 ครั้ง]
  • ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทโควตา ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 343 ครั้ง]
  • ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 519 ครั้ง]

พบข่าวทั้งหมด 10 ข่าว